Η εταιρεία μας συνεργάζεται με την εταιρεία Ορκωτοί Ελεγκτές Nexia Eurostatus ΑΕ, η οποία προσφέρει μια ολοκληρωμένη σειρά ελεγκτικών υπηρεσιών σε Δημόσιες Υπηρεσίες, Ιδιωτικές Επιχειρήσεις, Ιδρύματα, Συνεταιρισμούς και επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής. 

     Ενδεικτικά οι ελεγκτικές υπηρεσίες που παρέχονται είναι οι εξής:

 

  • Τακτικοί   Εξωτερικοί Έλεγχοι
  • Εσωτερικοί   Έλεγχοι
  • Ειδικοί   Έλεγχοι

 

     Περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.