Η εταιρεία μας προσφέρει υπηρεσίες σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας τόσο εντός της χώρας όσο και στο εξωτερικό. Τομείς στους οποίους έχουμε αποκτήσει μεγάλη πείρα είναι :

 

 • Κατασκευές
 • Βιομηχανία
 • Ναυτιλία
 • Ανάπτυξη περιουσιακών στοιχείων
 • Διεθνές Εμπόριο
 • Μαζικό Εμπόριο (Χονδρεμπόριο και μεγάλα πολυκαταστήματα)
 • Εκτύπωση και δημοσίευση
 • Ξενοδοχεία και Τουρισμός
 • Κλινικές, Ιατρικά κέντρα
 • Ινστιτούτα Ομορφιάς
 • Ιδιωτικά Εκπαιδευτικά κέντρα
 • Επαγγελματικές υπηρεσίες (Αρχιτέκτονες, Δικηγόροι, πράκτορες κτλ.)