Αμβροσίου Φραντζή 34, 11745 Αθήνα

     Τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας μας βρίσκονται σε ένα  από τα πιο κεντρικά σημεία των Αθηνών, στην οδό Φραντζή Αμβροσίου 34. Στεγάζονται σε ένα πενταόροφο κτίριο, πολυτελούς κατασκευής, το οποίο λόγω της θέσης του κάνει εύκολη την πρόσβασή του, από οποιαδήποτε περιοχή της Αθήνας και του Πειραιά. Επιπλέον βρίσκεται κοντά στις περισσότερες ελληνικές, δημόσιες υπηρεσίες και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ταχεία εξυπηρέτηση των πελατών μας.

     Οι εσωτερικές εγκαταστάσεις  του κτιρίου μας είναι από τις πλέον σύγχρονες και υψηλής τεχνολογίας, δημιουργώντας έτσι τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας για το προσωπικό της εταιρείας μας.